หนังสือล่าสุด

วารสารฟ้าเดียวกัน

Elephant In The Room

การแสร้งทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะด้วยเหตุว่ามันไม่ใช่ประเด็นไม่สำคัญหรือไม่พร้อมที่จะเผชิญ นี่คือปัญหาร่วมกันของสังคมไทย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันคือความพยายามหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่ายังมี “ช้าง" อยู่ในห้อง และหากวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกก็เลี่ยงที่จะยอมรับว่ามี “ช้าง" อยู่จริง

กิจกรรม/ข่าวสาร

มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์ ?

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ "ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย" โดย กุลลดา เกษบุญชู มี้ด หัวข้อ "มรดกสมบูรณาสิทธิราชย์?" ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร. กุลลดา เกษบุญชู มี้ด (ผู้เขียน) ศ.ดร.…

Read more
ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

เสวนาหัวข้อ "ข้อ (ไม่) ถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ" ในโอกาสตีพิมพ์ หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาเล่มที่ 3 นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550 โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล วิทยากร วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์…

Read more