Description

ตลอดระยะเวลา ๓๖ ปีแห่งชีวิตของคนคนหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงปลายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยเติบโตขึ้นมาพร้อมกับกระแสชาตินิยม ทั้งจากกระแสชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาจากผู้นำประเทศที่หวังจะสร้างความยิ่งใหญ่ของเชื้อชาติไทยในดินแดนแหลมทอง ขณะที่ชาตินิยมอีกกระแสที่เขา ได้รับคือกระแสชาตินิยมที่หวังจะปลดปล่อยตัวเองจากผู้ปกครองของประชาชนชาวกัมพูชา เมื่อครั้งใช้ชีวิตช่วงหนึ่งในจังหวัดพระตะบอง ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นดินแดนของประเทศไทย

เมื่อต้องอพยพกลับเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน เขาได้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมในเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งพร้อม ๆ กับกระแสแอนตี้จีนที่พุ่งสูงขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งเขาก็เข้าร่วมกระแสดังกล่าวเมื่อเรียนอยู่ในระดับมัธยม