ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย

Sale!

฿300.00 ฿270.00


SKU: 9789749366240 Category:

ข้อมูลสินค้า

คำปรารภพี่สาว ผู้รักษาต้นฉบับ

คำนำบรรณาธิการ

บทกล่าวนำ

รู้จักกับ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยสังเขป

ศัพท์สันนิษฐาน

เรื่องของคำไทย

ศัพท์สันนิษฐาน “ปลาผอกหมกเหม็นยาม อยากเคี้ยว”

ศัพท์สันนิษฐาน “สรวง – สาง”

ศัพท์สันนิษฐาน “วรำ”

ไทย – เขมร ตอนที่ ๑ กันเมียง

ไทย – เขมร ตอนที่ ๒ สํนุ

ไทย – เขมร ตอนที่ ๓ กูขี่ช้างเบกพล

ไทย – เขมร ตอนที่ ๔ ขยองเหียร (๑)

ไทย – เขมร ตอนที่ ๔ ขยองเหียร (๒)

เรื่องตำรวจ

จังหวัด

กรุงไผทโกรมก่อหล้า ใจเฟือยฟ้าทำทาน

พิมายในด้านจารึก

กระลาโหม

แผดง–กุฦๅแดง

อักษรวินิจฉัย

ลายสือไทย (๑)

ลายสือไทย (๒)

ลายสือไทย (๓)

หลักภาษาไทย (๑)

หลักภาษาไทย (๒)

วิทยานุกรม

เชิงอักษรไทย

อักษรวินิจฉัย ตอนที่ ๑ เชิงอักษร ญ และ ฐ

อักษรไทยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ข้อคิดทางนิรุกติศาสตร์

บรรณานุกรม

ดรรชนี

[/bg_collapse]

หนังสือ ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัยเป็นการรวบรวมงานนิพนธ์ทางภาษาและนิรุกติศาสตร์ของ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยได้นำเรื่องส่วนมากในหนังสือภาษาและนิรุกติศาสตร์ (ยกเว้นเรื่อง “แชมพูไทย” และ ภาคผนวก “ว่าด้วยชนชาติขอม”) มาจัดพิมพ์พร้อมกับต้นฉบับส่วนอื่น ๆ ที่ตีพิมพ์กระจัดกระจายในวรรณสารต่าง ๆ ที่เพิ่งค้นพบ และรวมถึงต้นฉบับที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน เลยนำมารวมพิมพ์รวมเล่มขึ้นในครั้งเดียวกัน

พูดถึงหนังสือ ภาษาและนิรุกติศาสตร์ (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักพิมพ์ดวงกมล) แต่ขอเล่าประวัติว่าที่พิมพ์ครั้งแรกจริง ๆ โดยไม่ได้เผยแพร่คือ ฉบับพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยต่างหาก ในชื่อหนังสือว่า “จิตร ภูมิศักดิ์ อัจฉริยะของประชาชน” เผอิญในช่วงเวลาที่จะจัดจำหน่ายแก่สาธารณะ ได้เกิดเหตุวิกฤต ๖ตุลาคม ๒๕๑๙ ขึ้น หนังสือเล่มดังกล่าวจึงต้องระงับไป อีก ๓ ปีให้หลัง สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์ในยุคนั้นและเป็นคนเดียวกันกับ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ดวงกมลนำมาจัดพิมพ์ใหม่