การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475

Sale!

฿360.00฿495.00


ล้าง

ข้อมูลสินค้า

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

คำนำผู้เขียนในการพิมพ์ครั้งแรก

คำนำผู้เขียนในการพิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำผู้เขียนในการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 3

บทที่ 1 ความคิด กลุ่มสังคม และกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของสยามใหม่

ภาคที่ 1 การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของกลุ่มสังคมต่างๆ ของสยามในทศวรรษ 2470

บทที่ 2 วัฒนธรรม ความคิด และการปรับตัวของกลุ่มเจ้านาย

บทที่ 3 วัฒนธรรมข้าราชการกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง

บทที่ 4 ความนึกคิดทางสังคมการเมืองของคนชั้นกลางในเขตเมืองหลวง

สำหรับงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยในรูปของงานวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งเริ่มผลิตขึ้นในทศวรรษ 2510 นั้น ถูกครอบงำด้วยแนวคิด “ชิงสุกก่อนห่าม” ที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475เป็นการกระทำของนักเรียนนอกและทหารเพียงหยิบมือเดียวในนาม “คณะราษฎร” และผลของเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้“ระบอบประชาธิปไตย” ที่ตระเตรียมไว้อย่างค่อยเป็นค่อยไป มาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 (ปฏิรูประบบราชการ) รัชกาลที่ 6 (ตั้งดุสิตธานีเพื่อเรียนรู้ประชาธิปไตย) จนกระทั่งรัชกาลที่ 7 (เตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญ) สะดุดลง ไม่เพียงแต่เท่านั้น ผลจากการ “ชิงสุกก่อนห่าม” ยังก่อให้เกิด “วงจรอุบาทว์ทางการเมือง” ซึ่งกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลามากกว่า 7ทศวรรษ

ผู้เขียนรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่หนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475เล่มนี้ จะได้รับการพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ 5โดยที่ทางสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันได้แสดงความประสงค์ที่จะจัดพิมพ์ขึ้นในรูปลักษณ์ใหม่ที่มีขนาดเล็กและเหมาะสม เพื่อที่จะได้จัดวางจำหน่ายและคาดหวังว่าคงจะมีการเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

นับจากที่หนังสือเล่มนี้ได้ถูกจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535ผู้เขียนได้ทำการแก้ไขครั้งใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขรวม 3ครั้ง โดยได้เพิ่มเติมภาค ผนวกที่สำคัญลงไปในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2เมื่อปี พ.ศ. 2540หลังจากนั้นเป็นต้นมา ผู้เขียนเองก็มิได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรอีกเลยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3ในปี พ.ศ. 2543และครั้งที่ 4ซึ่งจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2546