หนังสือล่าสุด

วารสารฟ้าเดียวกัน

Elephant In The Room

การแสร้งทำเป็นมองไม่เห็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะด้วยเหตุว่ามันไม่ใช่ประเด็นไม่สำคัญหรือไม่พร้อมที่จะเผชิญ นี่คือปัญหาร่วมกันของสังคมไทย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันคือความพยายามหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่ายังมี “ช้าง" อยู่ในห้อง และหากวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกก็เลี่ยงที่จะยอมรับว่ามี “ช้าง" อยู่จริง