Sale 20%

ชุดกษัตริย์ศึกษา

ปกแข็ง 1,680.00 บาทปกอ่อน 1,385.00 บาท

รหัส: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

หนังสือชุดกษัตริย์ศึกษาของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรวบรวมงานศึกษาที่แวดล้อมสถาบันกษัตริย์ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจากเราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจสังคมไทยอย่างถึงราก โดยละเลยองค์ความรู้เรื่องสถาบันกษัตริย์ ไม่ว่าเราจะมีทัศนะต่อบทบาทหรือการดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์อย่างไร

หนังสือในชุด