Sale 16%

ชุดสรรพนิพนธ์จิตร ภูมิศักดิ์

Original price was: 1,780.00 บาท.Current price is: 1,500.00 บาท.

ของหมด

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โครงการสรรพนิพนธ์จิตร ภูมิศักดิ์ คือการรวบรวมงาน ของนักคิดนักเขียนที่สำคัญที่สุดท่านหนึ่งของสังคมไทย คือจิตร ภูมิศักดิ์ (2473 – 2509) เนื่องจากผลงาน จำนวนมากของจิตร ภูมิศักดิ์ คืองานที่ยังไม่เสร็จ เช่นเดียวกับภารกิจในการปฏิวัติของเขา ดังนั้น การรวบรวมงาน ให้สมบูรณ์ จึงอาจเป็นไปไม่ได้ แต่เราเชื่อว่า โครงการสรรพนิพนธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่มี วิชัย นภารัศมี เป็นบรรณาธิการ ผู้ที่ศึกษาผลงานของจิตร มาทั้งชีวิต จะเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในแต่ละเรื่องนั้นๆ

หนังสือในชุด