ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม

เสวนาเนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน l คาร์ล โปลานยี

หัวข้อ “ตลาดเสรีกับทางแพร่งในการปกป้องตัวเองของสังคม”

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร

  • พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภัควดี วีระภาสพงษ์ ผู้แปล เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
  • ภาณุ ตรัยเวช ผู้เขียน ในสาธารณรัฐไวมาร์ ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ดำเนินรายการโดย

ชัยธวัช ตุลาธน สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

จัดโดย คณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน