เหลียวหลัง แลหน้า ศิลปะ ศิลปิน และการวิจารณ์

สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันขอเชิญฟังเสวนา

เหลียวหลัง แลหน้า ศิลปะ ศิลปิน และการวิจารณ์

ในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ จวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่อง : ศิลปะและศิลปินแห่งรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ของธนาวิ โชติประดิษฐ หนังสือเล่มที่ 4 ในชุดกษัตริย์ศึกษา

ร่วมเสวนาโดย

ธนาวิ โชติประดิษฐ  ผู้เขียน

พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม  อาจารย์และนักแปลวรรณกรรม

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น – 17.00 น

ทาง Facebook Live สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนได้กับวิทยากรทั้ง 2 ท่าน