ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (Impunity) ในสังคมไทย

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519

จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 9.30-15.30 น.

ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

9.30-9.40 น.

ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโน คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวเปิดงาน

9.40-12.00 น.

“ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำนาจนำในสังคมไทย” โดย ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ (นำเสนอแทนโดยคุณอรรถสิทธิ์ หนุนภักดี)

“การลดทอนความเป็นมนุษย์ พื้นที่ทางศีลธรรม และความรุนแรง: จาก “ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป” ถึง “กำจัดเสี้ยนหนามแผ่นดิน” โดย ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

“การละเมิดแบบเดิมแต่การปิดกั้นความจริงแบบใหม่: รัฐและสิทธิมนุษยชนหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลาคม” ดร.ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์น

ดำเนินการสัมมนาช่วงเช้าโดย ผศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร

13.00-15.30 น.

“เมื่อความจริงคือจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรม : กรณีศึกษาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริบทความขัดแย้งชายแดนใต้” โดย รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

“ใบอนุญาตให้ลอยนวลพ้นผิด: องค์กรอิสระกับการสลายการชุมนุมเสื้อแดงปี 2553” โดย รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์

“บททดลองเสนอว่าด้วยนิติรัฐแบบไทยๆ กับอภิสิทธิ์ปลอดความผิด (impunity) และความเข้าใจสิทธิมนุษยชนอย่างผิดเพี้ยนในสังคมไทย” โดย ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

ดำเนินการสัมมนาภาคบ่ายโดย ผศ. เวียงรัฐ เนติโพธิ์