พหุการเมืองของชาวนา: มุมมองเชิงวิพากษ์จากรัฐศาสตร์ มานุษยวิทยาว่าด้วยอำนาจ และเศรษฐศาสตร์การเมือง

เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ

ชาวนาการเมือง: อำนาจในเศรษฐกิจชนบทสมัยใหม่ของไทย โดย แอนดรู วอล์คเกอร์

ร่วมเสนาโดย

  • อานันท์ กาญจนพันธุ์  คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • เกษียร เตชะพีระ  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • ธร ปีติดล  คณะเศรษฐศาสตณ์ ม.ธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

จักรกริช สังขมณี  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ /ผู้แปล

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย