จาก “ตุลาการภิวัตน์” สู่ “ศาลรัฐประหาร”

จาก “ตุลาการภิวัตน์” สู่ “ศาลรัฐประหาร”

ปัญหาตุลาการกับการเมืองในระบบนิติรัฐ-ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร

  • ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
  • อธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์นามปากกา “ใบตองแห้ง”

จัดโดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน