วิวัฒนาการรัฐจากฟิวดัลถึงการปฏิวัติ

เนื่องในโอกาสตีพิมพ์หนังสือ “วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ” พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม

ปาฐกถานำหัวข้อ “รัฐและทุนนิยมโลก” กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

ร่วมเสวนา

ปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

ศุภวิทย์ ถาวรบุตร  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 -16.00น.

ห้อง 107 ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน