ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง

Sale!

฿220.00 ฿198.00


SKU: 9789740536314 Category:

ข้อมูลสินค้า

คำปรารภพี่สาว ผู้รักษาต้นฉบับ

คำนำบรรณาธิการ

บทกวี นวเมศวรราชสดุดี

คำนำสำนักพิมพ์

เธอคือหญิงรับจ้างแท้ใช่แม่คน (๒๔๙๖)

กระทุ้งสามเกลอ (๒๔๙๖)

อะไรแน่ ศาสนา ข้าสงสัย (๒๔๙๖)

มองจุ่งพ้นฉากเข้ม! (๒๔๙๗)

จากคำนำบรรณาธิการในหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์เล่มแรกด้นดั้นดุ่มเดี่ยวคนเดียวแด (จากยุคเริ่มต้นถึงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๕)ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพิมพ์เมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๐ นั้น ข้าพเจ้าในฐานะบรรณาธิการได้ปรารภไว้ว่า ทราบว่ายังมีงานกวีบางชิ้นของจิตรเคยตีพิมพ์ในหนังสือตอ. ปีที่ ๑ (หนังสือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ชื่อ “นวเมศวรราชสดุดี” แต่ค้นไม่พบ บัดนี้ได้มีผู้ตรวจสอบพบแล้วและได้จัดส่งมาให้ทางสำนักพิมพ์ โดยบทกวีดังกล่าวตีพิมพ์ใหม่ในหนังสือ ๗๐ ปี เตรียมอุดมจึงขอขอบคุณ คุณพีระ พนารัตน์ผู้จัดส่งมาให้ ณ ที่นี้ด้วย

คำกล่าวของเคร็ก เจ. เรย์โนลด์ที่ว่า “จิตร ภูมิศักดิ์เป็นผู้กำเนิดสองครั้ง”ดูจะเป็นบทสรุปตำนานชีวิตของจิตรได้อย่างรวบรัดและชัดเจนที่สุด จากปรากฏการณ์ที่จิตรจบชีวิตลงในชายป่าเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๙ และ “เกิดใหม่” หลังจากนั้น ๗ ปี

หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ชีวิตและผลงานของจิตร ภูมิศักดิ์ ถูกรื้อฟื้น และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผลงานของเขาในนามปากกาต่าง ๆ ถูกนำมาเผยแพร่ไม่หยุดหย่อนพร้อม ๆ กับชื่อจิตร ภูมิศักดิ์กลายเป็นแบบอย่างของปัญญาชนปฏิวัติ ซึ่งทวีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อมีการสร้างเรื่องเล่า/ตำนานชุดต่าง ๆ ขึ้นมาหนุนเสริม