สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา

Sale!

฿380.00 ฿342.00


SKU: 9799749259312 Category:

ข้อมูลสินค้า

คำปรารภพี่สาว ผู้รักษาต้นฉบับ

คำนำบรรณาธิการ

คำนำสำนักพิมพ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก)

คำนำสำนักพิมพ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓)

คำนำเสนอ

วิวาทะว่าด้วยสังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา

จักรพรรดิราช : กษัตริย์ผู้ “มิได้” หายไปจากพงศาวดาร

ปัญหาวันเดือนปีในกฎหมายที่ตราขึ้นก่อนวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา

ปาฏิหาริย์และเพดานความคิด

อุปาทานในศิลาจารึก

จะมองตำนานอย่างไร?

กฎหมายก่อนสมัยศรีอยุธยา

ความสำนึกทางกฎหมาย

ภาษาราชสำนัก

ร่องรอยในตำนานและศิลาจารึก

อโยทยาศรีรามเทพนคร

เมืองไตรตรึงษ์มิใช่นิยายปรัมปรา

นครศรีธรรมราชและอโยธยา

นครรัฐเพชรบุรี

ความขัดแย้งทางการเมืองเหนือลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ขอมแปรพักตร์

กระแสคลื่นแห่งการปลดแอก

ปรัชญาการเมืองของไทยยุคต้นสมัยศรีอยุธยา

ภาคผนวก

จักรพรรดิราช กษัตริย์ผู้หายไปจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

แผนที่สังคมไทยในทัศนะของจิตร ภูมิศักดิ์

แผนที่ ๑

แผนที่ ๒

บรรณานุกรม

ดรรชนี

[/bg_collapse]

คำกล่าวของเคร็ก เจ. เรย์โนลด์ที่ว่า “จิตร ภูมิศักดิ์เป็นผู้กำเนิดสองครั้ง” ดูจะเป็นบทสรุปตำนานชีวิตของจิตรได้อย่างรวบรัดและชัดเจนที่สุด จากปรากฏการณ์ที่จิตรจบชีวิตลงในชายป่าเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๙ และ “เกิดใหม่” หลังจากนั้น ๗ ปี

หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ชีวิตและผลงานของจิตร ภูมิศักดิ์ ถูกรื้อฟื้น และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผลงานของเขาในนามปากกาต่าง ๆ ถูกนำมาเผยแพร่ไม่หยุดหย่อนพร้อม ๆ กับชื่อจิตร ภูมิศักดิ์กลายเป็นแบบอย่างของปัญญาชนปฏิวัติ ซึ่งทวีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อมีการสร้างเรื่องเล่า/ตำนานชุดต่าง ๆ ขึ้นมาหนุนเสริม

จนกระทั่งปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านไปกว่า ๓๐ ปี และบทบาทนักปฏิวัติของเขาจะลดความสำคัญลงไป แต่ผลงานของจิตรยังคงปรากฏและสำแดงคุณค่าโดดเด่น โดยเฉพาะในแวดวงประวัติศาสตร์โบราณคดี และภาษาศาสตร์ ผลงานหลายชิ้น เช่น ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ, โองการแช่งน้ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา, สังคมไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา ฯลฯ ได้รับการยกย่องในฐานะงานที่ “ทะลวงกรอบทะลายกรง” บุกเบิกแง่มุมใหม่จากกรอบคิดเดิม

หนังสือ สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ มีนาคม ๒๕๒๖ โดยสำนักพิมพ์ไม้งาม ครั้งที่สอง เมื่อ เมษายน ๒๕๒๗ สำนักพิมพ์ดอกหญ้า การพิมพ์ครั้งที่สองดูจะพิมพ์แบบไม่ใส่ใจนัก ใช้วิธีถ่ายแบบจากฉบับที่พิมพ์ครั้งแรก แล้วไม่ได้แก้คำผิดอื่น ๆ เลยนอกเหนือจากคำที่ระบุให้แก้ไขในคำนำฉบับพิมพ์ครั้งแรกเท่านั้น ส่วนการพิมพ์ครั้งใหม่ฉบับที่ท่านถืออยู่นี้จึง เป็นครั้งที่สาม จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

แรกเริ่มที่หนังสือเล่มนี้ของ จิตร ภูมิศักดิ์ เผยแพร่ออกไป ได้ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นในแวดวงนักวิชาการประวัติศาสตร์พอสมควร มีข้อเขียนทั้งส่งเสริม เห็นด้วย เปรียบเทียบ และเห็นแย้งกับงานชิ้นนี้ ซึ่งว่าไปก็เป็นเรื่องดี ดังที่มีข้อเขียนของ สืบแสง พรหมบุญ เรื่อง “จักรพรรดิราช : กษัตริย์ผู้ “มิได้” หายไปจากพงศาวดาร” (ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๖ฉบับที่ ๑๒ : ตุลาคม ๒๕๒๘) เรื่องนี้ว่าไปแล้ว นอกจากจะอ้างถึงหนังสือ สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา แล้ว ยังตั้งชื่อเรื่องเพื่อความเห็นต่างกับบทความของ “ประภากร” ซึ่งเป็นนามปากกาของ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้กันนัก เรื่อง “จักรพรรดิราช: กษัตริย์ผู้หายไปจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา” (บทความชิ้นนี้พิมพ์ครั้งแรกใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๙ : กรกฎาคม ๒๕๒๖) ทั้งบทความของสืบแสง พรหมบุญ และ “ประภากร” นำมาตีพิมพ์รวมในฉบับพิมพ์ครั้งนี้ด้วย