Sale 10%

ฟ้าเดียวกัน 7/1 : 5 ปี ไฟใต้

Original price was: 200.00 บาท.Current price is: 180.00 บาท.

รหัส: 9786119023802 หมวดหมู่:

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

ปฏิกิริยา

ชนชั้นนำทางการเมือง พลังต้านประชาธิปไตย และปัญหาประชาธิปไตยไทยร่วมสมัย

ศิโรตม์คล้ามไพบูลย์

คำขบวน

Prefigurative Politicsการเมืองฉายภาพอนาคต

ภัควดี วีระภาสพงษ์

เงินเดินดิน

ปัญหาผู้บริหาร กระบวนการปั่นหุ้นและนักลงทุนนักเคลื่อนไหว

สฤณี อาชวานันทกุล

ในกระแส

คิดถึงมาร์กซ์ยามวิกฤต

ปิยะมิตร ลีลาธรรม

วิเทศ-วิภาษ

สงครามความทรงจำกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (1)

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

รายงานพิเศษ

สุพจน์ ด่านตระกูล

ธนาพล อิ๋วสกุล

สุพจน์ ด่านตระกูล เป็นเสมือนสายฝนชโลมใจคนที่รักสัจจะ

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

โต้วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

สุพจน์ ด่านตระกูล

5 ปีไฟใต้

ชุมโจรในจิตนาการ : ว่าด้วยภูมิรู้ของทหารไทยเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

เพราะปืนคือความมั่งคงหรือเพราะไม่มั่นคงจึงต้องติดอาวุธ

จันจิรา สมบัติพูนศิริ

สัญลักษณ์ ร่างกาย และพิธีกรรม : รัฐไทยในความเป็นมลายู

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

บทรำพึงถึงชายแดนใต้ : บันทึกใต้พรม 5 ไฟใต้

ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า

สรุปความคืบหน้าคดีจังหวัดชายแดนใต้

อังคณา นีละไพจิตร และคณะทำงานยุติธรรมเพื่อนสันติภาพ

บทบรรณาธิการ

5 ปี ไฟใต้

ถ้า พ.ต.ท. ทักษิณยังเป็นนายกฯ อยู่ต่อไป ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ไม่มีทางยุติแน่ แต่จะรุนแรงขึ้น เรื่อยๆ เพราะความโง่ของ พ.ต.ท. ทักษิณเอง แต่ถ้า พ.ต.ท. ทักษิณออกไป ปัญหาจะลดลงทันทีอย่างน้อย 50% ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่หาทางแก้ไขต่อไป ปัญหาที่กรือเซะ ตากใบ คนภาคใต้ทุกคนรู้ดีว่าเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไร แต่ที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะ พ.ต.ท. ทักษิณที่นั่งแต่อยู่บ้านจันทร์ส่องหล้าหรือที่ตึกชินวัตรที่เป็นตัวปัญหา

บรรจง นะแส,

แกนนำท่อก๊าซ ยิกทักษิณพิสูจน์ไฟใต้ลดทันตาเห็น,

ประชาไท (20 กุมภาพันธ์ 2549)

จนถึงปัจจุบันนี้ เราไม่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นั่งบริหารประเทศมากว่า 3 ปีแล้ว แต่ทว่าปัญหาไฟใต้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะ ลดลงทันทีอย่างน้อย 50%อย่างที่นายบรรจง นะแส ผู้อำนวยการโครงการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้ ได้กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่มิหนำซ้ำปัญหายังดูจะฝังรากลึกและซับซ้อนขึ้นด้วย

แน่นอนว่า สำหรับปัญหาไฟใต้ เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงนโยบายและการบริหารจัดการของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม คำกล่าวข้างต้นของบรรจง นะแส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแกนนำภาคประชาชนที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวทำลายล้าง ระบอบทักษิณอย่างคึกคักยิ่งในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไม่เพียงแต่สะท้อนมายาคติและ/หรือความมักง่ายทางการเมืองเรื่องปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น หากยังสะท้อนถึงมายาคติและ/หรือความมักง่ายทางการเมืองเกี่ยวกับปัญหาการเมืองไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วย

กล่าวคือสมมติฐานหรือคำโฆษณาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ว่า ทักษิณ ชินวัตร คือต้นเหตุ/ ศูนย์รวม /ปมขัดแย้งหลักของแทบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย และฉะนั้น การแก้ปัญหาในขั้นตอนปัจจุบันทันด่วนจึงกระทำได้ง่ายมากด้วยการกำจัดทักษิณออกไป ไม่ว่าจะอาศัยวิธีการใดก็ตามกระทั่งเมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 นักเคลื่อนไหว นักวิชาการ และปัญญาชนสาธารณะจำนวนไม่น้อยจึงแสดงอาการ โล่งใจทันทีที่ทักษิณถูกรถถังผลักดันพ้นจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาลไปอย่าง สันติแม้ปากจะออกตัวว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารก็ตาม

ต่อมาภายหลังการรัฐประหาร เมื่อปัญหาใดยังแก้ไม่ตกก็ตะแบงวิเคราะห์กันต่อได้ว่า เพราะทักษิณยังอยู่เบื้องหลังคอยสร้างปัญหาไม่รู้จบหรือซากเดนของกลุ่มอำนาจเก่ายังไม่ถูกกำจัดออกไปให้สิ้นซาก ซ้ำร้ายยังเสริมอีกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับบทวิเคราะห์หรือการเคลื่อนไหวของฝ่ายเขานั้น ก็มิใช่ด้วยเหตุผลอันซับซ้อนใดใด แต่คือพวกที่ถูกทักษิณซื้อไว้หรือถูกระบอบทักษิณครอบงำเป็นทาสหมดแล้วนั่นแล

ประโยชน์อย่างเดียวของการทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นปีศาจเป็นทุกอย่างของปัญหา คือเอื้อต่อการปลุกระดมทางการเมืองเท่านั้นเอง

ในภาวการณ์เช่นนี้ สำหรับเรา-ฟ้าเดียวกันก็ไม่ต่างอะไรนักจากคนทั่วไปในสังคมไทยที่ไม่ได้รู้ปัญหา ไฟใต้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในภาวการณ์เช่นนี้ สำหรับเรา ฟ้าเดียวกันก็ไม่ต่างอะไรนักจากผู้ที่มิอาจน้อมรับมายาคติและ/หรือความมักง่ายทางการเมืองใดใดที่เป็นเสมือนหญ้าพิษนำพาให้ผู้คนบอดใบ้ต่อสัจจะและความถูกต้องเป็นธรรม

ภารกิจเบื้องหน้าจึงได้แก่ การพยายามตั้งคำถาม ค้นหาเหตุปัจจัย เสาะแสวงความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และต่อปัญหาความขัดแย้งที่ทั้งร้าวลึกทั้งแผ่กว้างของสังคมการเมือง ณ ปัจจุบัน อย่างรอบด้านที่สุดเท่าที่เงื่อนไขจะเอื้ออำนวย เพื่อร่วมแสวงหาหนทางสู่สันติภาพและความเป็นธรรมในบั้นปลาย

ทดลองอ่าน