Sale 15%

ชุดประจักษ์ ก้องกีรติ

ปกแข็ง 1,150.00 บาทปกอ่อน 748.00 บาท

รหัส: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

  1. ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม
  2. การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ

หนังสือในชุด