Sale 15%

ไทย ไทย

ปกแข็ง 1,700.00 บาทปกอ่อน 1,147.00 บาท

รหัส: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

  1. การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ
  2. อัตลักษณ์ไทย : จากไทย สู่ไทยๆ
  3. คนไทย/คนอื่น : ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย
  4. ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์ออกนอกขนบและวิธีวิทยาทางเลือก

หนังสือในชุด