อาวุธมีชีวิต

Sale!

฿220.00 ฿198.00


SKU: 9789749382394 Category:

ข้อมูลสินค้า

คำนำสำนักพิมพ์

บทนำ

ทำความเข้าใจความรุนแรงเชิงวิพากษ์ผ่านปัญหาอาวุธมีชีวิต

ภาคหนึ่ง

บทที่ 1 ชาติพันธุ์และความขัดแย้ง : มรดกอันตราย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ ?

บทที่ 2 ความรุนแรงกับมายาการแห่งอัตลักษณ์

บทที่ 3 ย่างศพทารก วิพากษ์ความรุนแรงทางวัฒนธรรมไทยสังคมไทย

บทที่ 4 ทั้งเป็น “เหยื่อ” และ “ฆาตกร” ? : สู่ทฤษฏีทั่วไปว่าด้วยความรุนแรงในสังคมไทย

ภาคสอง

บทที่ 5 อิสรภาพกับกระบวนทัศน์แห่งความรุนแรง

บทที่ 6 คำสั่ง 66/43? : รัฐ, ปัญหาวัฒนธรรมของรัฐกับการจัดการความขัดแย้งในศตวรรษใหม่

บทที่ 7 9/11, 9/20 และปริศนาของคานธี : เผชิญหน้าการก่อการร้ายยุคหลังสมัยใหม่ สงครามสมัยใหม่ ด้วยสันติภาพทางเลือก

บทที่ 8 เผชิญหน้าสงครามและการก่อการร้าย : สันติวิธีในฐานะทางเลือก

บทที่ 9 อุปลักษณ์สุขภาพ/สันติภาพเชิงวิพากษ์

ดรรชนี

เรื่องเล่าของอาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ในชั่วโมงเรียนวิชาว่าด้วยความรุนแรงและสันติวิธี รวมไปถึงการบรรยายในงานสัมมนาต่าง ๆ บ่อยครั้งไม่เคยลืมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อแห่งความรุนแรงหลากหลายชนิดจากทั่วทุกมุมโลก เสียงเหล่านี้กระตุ้นมโนสำนึกของผู้คนที่ได้ยินให้ตระหนักรับรู้ถึงความทุกข์และภัยร้ายจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วไปทุกหย่อมหญ้า เหยื่อของความโหดร้ายทารุณเหล่านี้มีตัวตน มีชีวิตอยู่จริง และดำรงอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันกับพวกเราทุกคน

ในโมงยามที่อภิมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกากำลังใช้คำประกาศ “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” สร้างความชอบธรรมให้กับการทำสงครามที่อ้างว่าเพื่อปลดปล่อยประชาชนชาวอิรักอยู่นั้น เรื่องเล่าของเหยื่อจากสงครามในดินแดนอันไกลโพ้นก็ปรากฏขึ้นพร้อม ๆ กัน มิเพียงให้เราได้ยินในวันนี้ ทุก ๆ วันตลอดอีกสิบปีข้างหน้า เสียงของพวกเขายังไม่หายไปไหน แต่ก็อาจไม่มีใครได้ยินอีก

สงครามปิดฉากไปแล้วหลายตอน แต่ระบบอาวุธที่ใช้ในปฏิบัติการทางสงครามนั้นมิได้ตายตามไปด้วย หากยังดำรงชีวิตเคลื่อนไหวฉุดคร่าผู้คน