Sale 15%

ความคิดทางการเมืองของประจักษ์ ก้องกีรติ

ปกแข็ง 1,850.00 บาทปกอ่อน 1,215.00 บาท

รหัส: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียด

  1. และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ
  2. ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม
  3. การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ

หนังสือในชุด