ฟ้าเดียวกัน 6/3 : พรมแดน แผนที่ ประวัติศาสตร์ ชาตินิยม

200.00 บาท

ของหมด

รหัส: 9789743623066 หมวดหมู่:

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

จดหมายถึงกอง บ.ก.

หาเรื่องมาเล่า

ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา : ชาตินิยม การท่องเที่ยว และวิธีชีวิตชายแดน

คำขบวน

Liberation Theology เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย

ภัควดี วีระภาสพงษ์

ปีกซ้ายไร้ปีก

สี่มิติปราสาทพระวิหาร

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

เงินเดินดิน

กฎหมายบังคับความเป็นธรรมของหนี้ หนี้สามานย์ และเรื่องของหุ้น

สฤณี อาชวานันทกุล

ใต้ฟ้าเดียวกัน

เมืองไทย

ทัศนะวิพากษ์

ภูมิกายาและประวัติศาสตร์

ธงชัย วินิจจะกูล

คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร

พวงทอง ภวัครพันธุ์

พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญในโอกาส 100 ปี ชาตกาล

หยุด แสงอุทัย

ประวัติศาสตร์การเมืองว่าด้วยหมวด พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ : การต่อสู้ระหว่างนักกฎหมายไทย 2 สำนัก

ณัฐพล ใจจริง

ปัญหาว่าด้วยหมวดพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญไทยก่อนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในรัฐธรรมนูญ

วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไร ?

ภารุต เพ็ญพายัพ

พระราชทรัพย์

ซูซาน เจ. คันนิ่งแฮม

กษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

ทาเทียนา เซราฟิน

ทำเนียบกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ประจำปี 2551

รายงานจากฟอร์บส์

ภาคผนวก : เราสู้หลัง 6 ตุลา

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

การเมืองใหม่ vs. ประชาธิปไตยทางตรง

ศิโรตม์คล้ามไพบูลย์

บทบรรณาธิการ

พรมแดน แผนที่ ประวัติศาสตร์ ชาตินิยม

25 กันยายน 2548 สำนักวิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย ทรรศนะของประชาชนต่อแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า ประชาชนร้อยละ 79.3 เห็นว่าคำพูดของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า จะไม่ยอมให้ใครมาแยกดินแดน ภาคใต้แม้เพียงตารางนิ้วเดียวเป็นคำพูดที่เหมาะสม

20 มิถุนายน 2551 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ขึ้นเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปลุกพลังกู้ชาติ ย้ำภายใต้ 62 ปีแห่งการครองราชย์โดยธรรม ประเทศไทยไม่เคยเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียว และจะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไป พร้อมประกาศเดินหน้าสู้เพื่อประเทศไทยและในหลวง

แม้จะเป็นคู่ตรงข้ามทางการเมือง แต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล คือทั้งคู่ต่างฉวยใช้แนวคิดชาตินิยม โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดน เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมืองของตน จะต่างก็ตรงที่ฝ่ายแรกนั้นใช้ชาตินิยมเพื่อสร้างความชอบธรรมในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ขณะที่ฝ่ายหลังนั้นใช้ชาตินิยมเพื่อต่อต้านอำนาจรัฐบาล

เหตุที่คำโฆษณาประเภท จะไม่ยอมเสียดินแดน แม้เพียงตารางนิ้วเดียวหากนำไปใช้ปลุกเร้ามวลชนเมื่อไร เลือดรักชาติก็มักพุ่งฉีดซ่านเมื่อนั้น ก็เพราะมันไม่

ได้ดำรงอยู่อย่างล่องลอย แต่เชื่อมโยงไปยังประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีฐานะครอบงำสังคมไทยอยู่ว่า บุรพกษัตริย์ของชาติได้หลั่งเลือดเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ ดังนั้นหากผู้ใดทำให้ชาติต้องสูญเสียอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนไปแม้เพียงตารางนิ้วเดียว ผู้นั้นไม่เพียงแต่ทรยศต่อชาติ ทว่ายังเนรคุณต่อพระมหากษัตริย์ด้วย และด้วยเหตุนี้คนจำนวนมากจึงพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกทรยศขายชาติ กระทั่งสามารถ สละเลือดทุกหยาดเป็นราชพลี

ปรากฏการณ์ล่าสุดที่ยืนยันถึงพลานุภาพของแนวคิดชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นด้วยคำโฆษณาประเภท จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้เพียงตารางนิ้วเดียวนั่นคือ กรณีขบวนการกู้ชาติเพื่อทวงคืนปราสาทพระวิหารนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งอิทธิฤทธิ์ทำลายล้างของมันจะมากน้อยเพียงใดนั้น ณ ขณะนี้ยังเป็นที่คาดเดาได้ยากนัก

อย่างไรก็ดี คงไม่เป็นการสายเกินไป หากเรา-ฟ้าเดียวกันจะชวนให้มาทบทวน พินิจพิเคราะห์กันอีกซักครั้ง ถึงความยอกย้อนและมายาคติว่าด้วยเรื่องพรมแดน-แผนที่-ประวัติศาสตร์ชาตินิยม

เริ่มด้วยบทความของ ธงชัย วินิจจะกูล ว่าด้วย ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญา เอกของเขาเรื่อง “Siam mapped : a history of the geobody of Siam.” (1988) อันเป็นฐานทางความคิดที่สำคัญของข้อเสนอเรื่อง ราชาชาตินิยมของเขาในปัจจุบัน

จากนั้นก็ชวนเข้าไปถกเถียงกันต่อในกรณีเฉพาะหน้า ได้แก่ ประเด็นร้อนว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ผ่านบทความ คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร: มโนทัศน์ต่อพื้นที่ชายขอบและข้อเสียเปรียบของไทยของพวงทอง ภวัครพันธุ์ และ สี่มิติ ปราสาทพระวิหาร: ประวัติศาสตร์ ชาตินิยม เส้นพรมแดน แผนเศรษฐกิจของสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

กรุณาอย่ารีรอ เชิญพลิกเข้าไปร่วมวิวาทะกับเรา ฟ้าเดียวกันท่ามกลางยุคสมัยที่มหาชนชาวไทยมิได้จินตนาการ ถึง ชาติแบบ เดียวกันอีกต่อไปแล้ว

ทดลองอ่าน