ฟ้าเดียวกัน 6/1 : คว่ำปฏิวัติ – โค่นคณะราษฎร

200.00 บาท

ของหมด

รหัส: 9789740544555 หมวดหมู่:

สารบัญ

บทบรรณาธิการ  

จดหมายถึงกอง บ.ก.

ปฏิกิริยา

บทตอบปฏิกิริยา อ่านผิดหรือมายาคติบังตา ?

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

คำขบวน

Horizontalidadวิถีระนาบ

ภัควดี วีระภาสพงษ์

ปีกซ้ายไร้ปีก

ลาว : สำรองพลังทางเศรษฐกิจเพื่อความเจริญของไทย

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

เงินเดินดิน

หนี้-วงจรอุบาทว์หรือปีศาจจำเป็น?

สฤณี อาชวานันทกุล

รายงานพิเศษ

ความรุนแรง : ซ่อน-หาสังคมไทย

การคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์ต่อสาธารณชนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ถาม ตอบกับ ธงชัย วินิจจะกูล

ใต้ฟ้าเดียวกัน

เมืองไทย

สากล

วิพากษ์หลักหมายไทยศึกษา

การอ่านและการวิจารณ์ ตั้งคำถามกับปากไก่และใบเรือ

วีรศักดิ์ กีรติวรนันท์

ในกระแส

พรรคต่อต้านทุนและการรวมกำลังแนวร่วมในฝรั่งเศส

ปิยะมิตร ลีลาธรรม

ทัศนะวิพากษ์

คว่ำปฏิวัติ โค่นคณะราษฎร” :การก่อตัวของ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ณัฐพล ใจจริง

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

สมชาย ปรีชาศิลปะกุล

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการเซ็นเซอร์ตัวเองฯ

ประวิตร โรจนพฤกษ์

บทบาทของรัฐในการศึกษา : โจทย์หลักและบทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

วิโรจน์ ณ ระนอง

ทำไมเราต้องสร้าง รัฐสวัสดิการในสังคมไทย?

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

หน้าซ้ายในประวัติศาสตร์

ปฏิวัติ 2475 ในสายตา คณะคอมมูนิสต์สยาม

ธนาพล อิ๋วสกุล, ชัยธวัช ตุลาฑล

ชาวนา กรรมกร ทหาร และคนทุกข์ยากของประเทศสยาม!

แถลงเรื่องประกาศรัฐธรรมนูญของรัฐบาลใหม่!

บทบรรณาธิการ

บทสนทนาอันไม่รู้จับ

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชหัตถเลขาช่วยจำเกี่ยวกับปัญหาบางประการของสยามแก่ ฟรานซิส บี. แซยร์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือในปัญหาที่ราชอาณาจักรสยามกำลังเผชิญอยู่หลังพระองค์ทรงครองราชย์มาได้ ไม่กี่เดือน

ในพระราชหัตถเลขาดังกล่าว พระปกเกล้าฯ ทรงตั้งคำถามไว้ทั้งหมด 9 ข้อ

สองข้อแรกเกี่ยวพันกับปัญหาการสืบราชสันตติวงศ์

ส่วนสองข้อต่อมานั้น เป็นปัญหาสืบเนื่องจากพระราชฐานะอันตกต่ำของกษัตริย์ในรัชสมัยที่เพิ่งสิ้นสุดไป ดังนั้นเพื่อหาทางป้องกันพระเจ้าแผ่นดินที่ไม่ทรงพระปรีชาและให้ราชวงศ์จักรีดำรงอยู่ต่อไปได้ พระองค์จึงทรงหารือแซยร์ว่า

ประเทศนี้ควรจะมีการปกครองระบบรัฐสภาในวันหนึ่งหรือไม่ และการปกครองระบบรัฐสภาของพวกแองโกลแซกซอนเหมาะสมกับคนตะวันออกหรือไม่และ ประเทศนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะมีการปกครองแบบมีผู้แทน

แต่สำหรับประเด็นนี้ พระองค์ทรงมีคำตอบชัดเจนในพระราชหฤทัยอยู่แล้ว ดังที่ทรงเขียนต่อท้ายคำถามไว้ด้วยว่า ตามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าขอย้ำว่าไม่

ความเห็นประการนี้ของพระองค์สอดคล้องกับโลกทัศน์ของชนชั้นนำสยามโดยทั่วไปที่เห็นว่า ระดับ ความคิดอ่านของราษฎรนั้นยังไม่พร้อมสำหรับการปกครองระบอบใหม่ และถึงที่สุดแล้ว ระบอบประชาธิปไตยโดยตัวมันเองก็ไม่เหมาะกับสังคมตะวันออกอย่างเช่นสยาม

อย่างไรก็ดี อีกเพียง 6 ปีต่อมา ชนชั้นนำสยามก็มิอาจต้านทานกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคณะราษฎรก่อการปฏิวัติเพื่อนำพาสยามไปสู่ระบอบใหม่ที่ อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายแทนที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ทว่า การสถาปนาระบอบใหม่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรค แรงต้านสำคัญมาจากกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมนั่นเอง ขบวนการ คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎรจะเข้มข้นและซ่อนเร้นเช่นไรนั้น ขอเชิญพลิกไปอ่านผลงานของณัฐพล ใจจริง

ผลจากการต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายปฏิวัติ 2475 กับขบวนการต่อต้านการปฏิวัติย่อมส่งมอบมรดกมายังปัจจุบันอย่างมิต้องสงสัย

ฉะนั้น พึงตระหนักไว้ด้วยเถิดว่า ปัญหาความเน่าเฟะพิกลพิการของการเมืองไทยนั้น มิได้เป็นผลมาจาก นักการเมืองเลว ๆเพียงลำพัง หากแต่มีรากปัญหาทางประวัติศาสตร์แฝงฝังอยู่ด้วยอย่างมีนัยสำคัญ

ปัญหาคือว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคม ณ ขั้นตอนปัจจุบันซึ่งดูเหมือนจะผลักให้เพื่อนมิตรผู้รักเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพหลายฝ่ายดำรงอยู่ในสภาวะระหว่างเขาควาย เขาหนึ่งคือระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เขาหนึ่งคือ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” – เราจะฝ่าข้ามไปเช่นไร

จะฝ่าข้ามไปเช่นไรนั้น ขอให้ช่วยกันสังเคราะห์บทเรียนของ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและแนวร่วมต่อต้านรัฐประหาร 19 กันยา เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญมิใช่การทำให้การเมืองเป็นเรื่องสกปรกด้วยการผลิตซ้ำอุดมการณ์แบบชนชั้นนำ  ที่ยกตนเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยศีลธรรมจรรยา อยู่เหนือการเมืองกเฬวรากของนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจากไพร่ฟ้าผู้มีปัญญาไม่พอเพียงหากแต่เป็นการสร้างให้การเมืองเป็นเรื่องของสามัญชน ผู้ถูกผิดดีเลวไปตามสภาพเงื่อนไขแวดล้อมของตน เป็นการเมืองที่อนุญาตให้เราทุกคนมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น เพศ เชื้อชาติ หรือมีอุดมการณ์ใด

ประเทศนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะมีการปกครองแบบมีผู้แทน”…คำตอบของคุณคืออะไร?

ทดลองอ่าน