นับตั้งแต่ปี 2546 ควบคู่ไปกับการทำวารสารฟ้าเดียวกัน สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันให้ความสำคัญ กับการจัดทำหนังสือเล่ม ที่รวบรวมงานวิชาการ ในศาสตร์ต่างๆ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการแปลแนวคิดทฤษฎี ที่สำคัญ ออกมาเป็นภาษาไทย เพราะเราเชื่อว่า การอ่าน ยังเป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจศึกษา ความคิดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Showing 1–12 of 57 results